Status W toku
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Wartość zamówienia 46 mln PLN brutto
Realisation period 07/2015 - 10/2017
Budowa nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie na ul. Władysława Łokietka 205