Status Zakończone
Zamawiający Miasto Katowice
Wartość zamówienia 85.7 mln PLN brutto
Realisation period 02/2013 - 01/2016
„Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo –Rynek-Etap II”