Status Zakończone
Zamawiający Miasto Katowice
Wartość zamówienia 35.9 mln PLN brutto
Realisation period 01/2012 - 07/2013

„Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek-Etap I”